Drobečková navigace

O Orlicku > Aktuality > VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO 2020

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO 2020Datum konání:
23.6.2020

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO, KTERÉ SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 23.6.2020 OD 9.00 V SÁLE RESTAURACE PODSKALÁK V OBCI STUDENÉ.

Program:
1. Zahájení
2. IX. setkání starostů obcí CSS Sdružení obcí Orlicko (samostatná pozvánka)
3. Zpráva o činnosti
4. Závěrečný účet svazku za rok 2019, Rozpočtové opatření 1/2020
5. Dotační program Podpora významných výročí v členských obcích – úprava rozdělení podpory
6. Projekt Cyklostezka Valdštejn-Šušek – návrh dodatků ke smlouvám o úvěru na předfinancování a dofinancování projektu, návrh dodatku č.1 ke smlouvě se zhotovitele SOVIS CZ, a.s.
7. Projekt Singltrek Orlicka - I. etapa - návrh sublicenční smlouvy na užití registrované ochranné známky Společenství SINGLTREK, informační systém, diskuze o možnostech rozšíření tratí, schvalování dodatků ke smlouvám se zhotovitelem
8. Předcházení vzniku biologických odpadů v území Sdružení obcí Orlicko – II. etapa-schválení podání žádosti, schválení zpracovatele žádosti.
! 9. Různé (informace z MAS Orlicko, z.s., Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo č. 1535 (Cyklostezky Orlicka: Žamberk – Nekoř, Letohrad-Nekoř, Nekoř-Pastviny, DÚR, DSP, DPS, IČ), zajištění přípravy investičních akcí, další)