Drobečková navigace

O Orlicku > Projekty Orlicka - původní > Cyklotrasy Orlicka > Cyklostezky > Černá trasa

černá trasaČerná "Studenecká" trasa

Na kole přes Zemskou bránu a okolí

profil černá trasaPředpokládaný orientační čas bez zastávek: 1,10 hod
Doporučené kolo: trekkingové nebo MTB
Náročnost: středně náročný (asfaltová komunikace III/3114, polní/lesní cesta)

Informační leták (2,6 MB):  ikona akrobat

Zajímavá místa na trase

A) Studené – areál "Podskalák" – nástupní místo (umístění informační tabule)

B) Studené – pomník – před bývalou školou stojí pomník věnovaný památce občanů, kteří položili své životy v obou světových válkách. Pomník byl postaven a slavnostně odhalen v červnu 1946.

C) Studené – kaplička sv. Anny – patronce sv. Anně byla také postavena sloupová kaplička v Dolním lese. O vzniku této kapličky se tradují různé pověsti. Také o potůčku, který vytéká pod kapličkou, se říkalo, že je v něm zázračná voda.

mapa černá trasaD) Studené – kostelík – ne každá obec se může pochlubit dvěma kostelíky. Studenecký kostelík byl postaven v letech 1820-1822 a zasvěcen svaté Anně.

E) Studené – studánka – u silnice III. třídy je studánka, podle které dostala obec jméno Studené (jedna ze dvou verzí). Nynější silnice byla tehdy "královskou" obchodní cestou vedoucí z Kyšperka do Králík a dále do Prajska. V blízkosti zmíněné studánky byla zájezdní hospoda (nynější č.p. 34), kde formani převážející zboží odpočívali, nocovali a v studánce napájeli koně.

F) Studené – kaplička sv. Antoníčka – pod č.p. 7 je malá kaplička zasvěcená sv. Antoníčku. V roce 1914 na svátek sv. Antoníčka byla bouřka a do jasanu stojícího vedle této chalupy uhodilo. Blesk sjel po jasanu do chalupy a u venkovních dveří do země. Jako poděkování, že blesk chalupu nezapálil, postavili manželé Langrovi tuto kapličku.

G) Studené – obrázek Panny Marie Sedmibolestné – v Horním lese na rozcestí staré vozové cesty do Údolí a do Vlčkovic byl v roce 2009 nově vysvěcen obrázek Panny Marie Sedmibolestné. Z pokolení na pokolení se vypráví, že v těchto místech káceli dřevaři stromy. Když svačili chleba s tvarohem, jeden dřevař z legrace rozmázl zeleného pavoučka na tvaroh a snědl ho. Po svačině se mu udělalo nevolno a zemřel. Jeho pozůstalí kamarádi založili fundaci a z úroků se na Bolestný pátek sloužila mše svatá a byla pouť. Tato dřevařská pouť byla lidmi z okolí velmi navštěvována a mši sloužili i tři kněží.

H) Studené – Studenecké skály – skály se nacházejí na vrcholu kopce Studený (721 m.n.m). Jsou tvořeny z ruly a mají výšku do 20 m. Skály jsou vzorně odjištěné novými borháky a jsou ideálním místem pro čtyřkové a pětkové lezce.

itinerář černá trasaI) Vlčkovice – osada a kaple – osada Vlčkovice patřila kdysi do majetku a správy panství pánů z Kyšperka a správou duchovní pod správu kostelní Těchonín a ten pod Lukavici do roku 1727. Jelikož ve Vlčkovicíh nebyl ani kostel a ani hřbitov, chodilo se na bohoslužby do Těchonína a tam byli i pohřbíváni obyvatelé Vlčkovic. Kaple ve Vlčkovicích byla dostavěna v roce 1834 a téhož roku vysvěcena. V kapli se nacházejí varhany z téže doby, ale dnes jsou již nefunkční. V roce 1865 se provedla přístavba kaple, kde byla zřízena jednotřídní škola. V letech 1976-1978 došlo k její celkové opravě a byl zde instalován zvon z kostela v Petrovičkách.

J) Vlčkovice – centrum – nástupní místo (umístění informační tabule)

K) Nekoř – parkoviště U hráze – nástupní místo (umístění informační tabule)

L) Nekoř – přehradní hráz s elektrárnou – projekt přehrady i elektrárny vypracoval Ing. J. Kruliš za vedení Ing. K. Kosky. Od počátku stavby v červnu 1933 až po její dokončení a kolaudaci v roce 1940 stavební dozor vykonával Ing. J. Kredba. Přehradu realizovalo několik stavebních a montážních firem. Je to poslední gravitační oblouková hráz, u nás zděná z lomového kamene. Její max. výška je 38,53 m, její délka v koruně 192,7 m. Přehradou se měl nalepšit vodní průtok, využít vodní energie ve špičkové elektrárně, ochránit území před velkými vodami, udržet hladina spodních vod, umožnit zemědělské závlahy a zásobování užitkovou vodou.

M) Nekoř – zvonička v Markétině údolí – zvonička byla postavena v 2. polovině 18. století k vyvolání poplachu v případě nebezpečí. Zvonilo se zde 3x denně a také při slavnostních příležitostech. Bylo zvoněno též při úmrtí osadníka a jeho pohřbu. V roce 1939 byla provedena její generální oprava. Sousoší s křížem bylo zhotoveno na památku moru v údolí též v 18. století. Lípa svobody byla zasazena 4. května 1919, na místě, kde stojí transformátor, za velké slávy, průvodu z Nekoře a účasti všech spolků. Dne 7. března 1930 byla přesazena na místo, kde nyní stojí, v pravo nad křížem, z důvodů stavby transformátoru a elektrifikace osady.

N) Studené – Bořitovská kaple – Bořitovská kaple je o více jak 80 let mladší než kostelík na Studeném a je zasvěcena Panně Marii Lurdské. U Bořitovské kaple stojí starý kříž představující Kalvárii. Podle monogramu F. P. je dal v roce 1803 postavit snad Ferdinand Pácha z č.p. 1.

O) Studené – kamenný kříž – mezi Bořitovem a Studeným stojí rovněž kamenný kříž s letopočtem 1825. V tomto místě dříve navazovala na silnici tzv. mistrovská cesta.

Upozornění!
Celá trasa vede po asfaltových komunikacích rekreační oblastí se zvýšeným provozem motorových vozidel. Cyklisté by měli věnovat zvýšenou pozornost, především v některých zatáčkách. V místech kde jde trasa souběžně vedena s turistickou stezkou, mají pěší přednost.