Drobečková navigace

O Orlicku > Projekty Orlicka - původní > Cyklotrasy Orlicka > Cyklostezky > Růžová trasa

logo růžová trasaRůžová "Kašparova" trasa

Na kole přes Zemskou bránu a okolí

profil růžová trasaPředpokládaný orientační čas bez zastávek: 1,5 hod
Doporučené kolo: trekkingové nebo MTB
Náročnost: středně náročný (asfaltové komunikace III/3112, III/31218, II/312 polní/lesní cesta)

Informační leták (2,8 MB): acrobat ikona

Zajímavá místa na trase

A) Mladkov – Kašparova chata – nástupní místo (umístění informační tabule)

B) Mladkov – Kašparova chata – zakoupena byla v roce 1935 Klubem českých turistů, slavnostně otevřena v roce 1936. Nese jméno jednoho z největších průkopníků turistiky Karla Kašpara. Blízká Kladská vyhlídka na česko-polské hranici umožňuje krásné rozhledy na horní Kladsko, Bystřické hory, králickou kotlinu a Králický Sněžník.

C) České Petrovice – centrum – nástupní místo (umístění informační tabule)

mapa růžová trasaD) České Petrovice – kaple na Adamu – na okraji lesa kopce Adam stojí poblíž lyžařského vleku menší kamenná kaple. Původní dřevěná kaple byla na tomto místě postavena Antonem Beirem v roce 1821. Za první republiky zde již od brzkého rána slavili místní muzikanti Vzkříšení. Pobožnost zde byla také sloužena na svátek Nanebevzetí Panny Marie, které je kaple zasvěcena. Postupně však kaple chátrala, její opravy byly zahájeny až v roce 1970 a postupně dokončeny v roce 2008.

E) České Petrovice – kostel – kostel církve římsko-katolické stojí při silnici a je zasvěcen sv. Petru a Pavlu. Původní stavba je z roku 1734. Na věži kostela jsou hodiny z roku 1918 s číselníky na tři strany věže. Ve věži jsou zavěšeny dva zvony, úplně v horní části malý umíráček a dole pod hodinami zvon větší vyrobený v roce 1703 někde u Hamburku.

F) Pastviny – Bublačka – hraniční potůček oddělující katastr obce Pastviny a Klášterec nad Orlicí, pramenící v horní části Českých Petrovic. Šťastné a přiléhavé jméno odpovídající bublání potoka při průtoku lesnatým údolím až do pastvinné vodní nádrže.

G) Pastviny – most přes Bublačku ("Kraví skok") – tento železný most byl postaven v roce 1905 přes Divokou Orlici přibližně v místě dnešního silničního viaduktu u tehdejší staré obecné školy. Převezen byl před zatopením údolí do dnešního prostoru nad zátoku Bublačka. Z tohoto mostu prý do vody skočila kráva, aniž by utrpěla jakékoliv zranění a do měsíce po tomto skoku porodila zdravé tele.

H) Pastviny – viadukt přes přehradu – projekt viaduktu vypracoval technický rada Ing. Dr. Zdeněk Prokeš, veřejnou soutěž na jeho výstavbu vyhrál pražský stavitel Ing. J. V. Belfík. Stavba byla slavnostně zahájena 13. června 1932, v roce 1934 stavebně dokončena a po zkouškách byl viadukt 23. července 1936 dán do provozu. Železobetonový viadukt je most se dvěma klenbovými oblouky o světlosti 50 m a šířce 6 m. Kóta vozovky mostu je 478,13 m n. m. Výška mostu nad bývalým řečištěm je 25 m.

itinerář růžová tasaI) Pastviny – malá kaplička – stojí při silnici mezi viaduktem a křižovatkou na Klášterec nad Orlicí u domu č. 3. Sem si ji nechal v roce 1936 přestavit Emil Lesák v její původní podobě. Předtím stála v později zatopené části obce u dřívějšího mostku přes potok Bublačka. V roce 2009 byla provedena její celková oprava.

J) Pastviny – TIC – nástupní místo (umístění informační tabule)

K) Pastviny – Mariánská kaple na Vítanově – kaple byla nákladem občanů vystavěna v letech 1874–1875. Stavbu řídil Štěpán Štambaský, jehož portrét je umístěn na čestném místě kaple. Slavnostně kaple byla vysvěcena 8.8.1875 vlasteneckým knězem Františkem Chaloupkou z Klášterce n. O. Železný kříž, stojící poblíž kaple, byl v roce 1937 z oblasti určené k zatopení převezen na Vítanov.

L) Vlčkovice – centrum – nástupní místo (umístění informační tabule)

M) Vlčkovice – osada a kaple – osada Vlčkovice patřila kdysi do majetku a správy panství pánů z Kyšperka a správou duchovní pod správu kostelní Těchonín a ten pod Lukavici do roku 1727. Jelikož ve Vlčkovicíh nebyl ani kostel a ani hřbitov, chodilo se na bohoslužby do Těchonína a tam byli i pohřbíváni obyvatelé Vlčkovic. Kaple ve Vlčkovicích byla dostavěna v roce 1834 a téhož roku vysvěcena. V kapli se nacházejí varhany z téže doby, ale dnes jsou již nefunkční. V roce 1865 se provedla přístavba kaple, kde byla zřízena jednotřídní škola. V letech 1976-1978 došlo k její celkové opravě a byl zde instalován zvon z kostela v Petrovičkách.

N) Mladkov – pevnostní srub K-S 37 "Na rozhledně" - srub byl vybetonován ve dnech 11. až 16. června 1937. Na jeho vybetonování bylo zapotřebí 1 669 m3 betonu. Výzbroj objektu tvořil protitankový kanón spřažený s těžkým kulometem, dvojče těžkých kulometů, tři těžké kulomety sólo a pět lehkých kulometů. Na objektu byly osazeny dva pancéřové pěchotní zvony a dělostřelecký pozorovací zvon. Osádku objektu mělo tvořit 37 vojáků. Během okupace došlo k vytržení všech tří pancéřových zvonů a střílen hlavních zbraní na pravé straně srubu a malému poškození stěn. V současnosti probíhají zpřístupňovací a rekonstrukční práce s prvořadým zaměřením na exteriér objektu. V objektu bude postupně prezentována, kromě vlastního vybavení objektu, problematika celní a finanční stráže včetně zapojení této složky do jednotek SOS. Směrem na Petrovičky se nachází pěchotní srub K-S 36 a K-S 35.

Upozornění!
Celá trasa vede po asfaltových komunikacích rekreační oblastí se zvýšeným provozem motorových vozidel. Cyklisté by měli věnovat zvýšenou pozornost, především v některých zatáčkách. V místech kde jde trasa souběžně vedena s turistickou stezkou, mají pěší přednost.