Drobečková navigace

O Orlicku > Projekty Orlicka - původní > 25 let přeshraniční spolupráce

publicita-fmp-komplet-barevna-png-.png

 

25 let přeshraniční spolupráce 

Projekt: 25 let přeshraniční spolupráce

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000415

 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně přeshraniční spolupráci, posilování vazeb obyvatel a samospráv v regionu Orlicko-Kladsko. Zvýšení intenzity spolupráce bude dosaženo realizací společných aktivit kterými je na polské straně dvoudenní setkání s představením minulých i budoucí aktivit spolupráce a na české straně to je přestavení spolupráce u příležitosti oslav 25 let založení Orlicka.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu Orlicko - Kladsko prostřednictvím realizace společných aktivit zaměřených na místní komunity, jejich další spolupráci, poznání a porozumění.

Výsledky projektu:

Výsledky projektu budou ve dvou úrovních. Prostřednictvím uspořádání plánovaných akcí u příležitosti 25 výročí Sdružení obcí Orlicko a 20. výročí založení Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej dojde k veřejné prezentaci a diskusi o jak v minulosti realizovaných projektech na orlicko kladském pohraničí, tak k představení připravovaných projektů , které mají potenciál být buď realizovány společně nebo významně přispět k posílení přeshraničních vazeb.

V druhé úrovni dojde za účasti obyvatel obou regionů k prezentaci kultury a spolkové činnost obou regionů čímž dojde k dalšímu příspěvku k poznání kultury obou zemí a následné k možnému bližšímu poznání a posílení sousedských vazeb . Součástí procesu posílení vzájemného poznávání bude i prezentace obcí obou regionu v rámci připravovaného stolního kalendáře na rok 2018.