Drobečková navigace

O Orlicku > Obce

Obce


Zobrazeno 28 položek
  • Čenkovice

    Čenkovice je vesnice v okrese Ústí nad Orlicí, asi 22 kilometrů východně od Ústí nad Orlicí. Obec má 180 obyvatel, z toho 137 v produktivním věku. Její katastrální území je 597,28 ha (6 km2). Obec se nachází v nadmořské výšce 958 m n.m.

    Adresa
    Obecní úřad, čp.168, 561 64 ČENKOVICE
    Telefon
    465 391 112
    Další zajímavosti
    lyžařské středisko

    Čenkovice
  • Červená Voda

    Červená Voda leží v údolí, které se nazývá Králická brázda. Je to nejjižnejší zúžená část většího celku Kladské kotliny, která se v současné době rozkládá převážne v Polsku. Okraj brázdy na západě tvoří mohutná hradba Bukovohorské hornatiny.

    Adresa
    Obecní úřad, čp.268, 561 61 ČERVENÁ VODA
    Telefon
    465 626 212
    Další zajímavosti
    skiareál

    Červená Voda
  • Česká Rybná

    První písemná zmínka o obci České Rybné je z roku 1492. Jméno České se ji dostalo dle českého robotního práva (německé volnější) německé Rybne, "Rybné" je uváděno od většího počtu rybníčků u statků, je možné, že jméno Rybné obec získala dle potoku, který jí protéká a který se jmenuje "Rybné".

    Adresa
    Obecní úřad, cp.78, 561 85 ČESKÁ RYBNÁ
    Telefon
    465 629 128

    Česká Rybná
  • České Petrovice

    České Petrovice je horská obec ve spodní části Orlických hor, která patřila panství Kyšperskému. Část obce je po obou stranách potoka Orlička, který se u Pastvin vlévá do Divoké Orlice. Nadmořská výška je mezi 600 - 650 m.n.m. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 3,9°C.

    Adresa
    Obecní úřad, c.p.27, 564 01 České Petrovice
    Telefon
    465 635 386

    České Petrovice
  • Dlouhoňovice

    Vystoupíte-li z vlaku, trať č. 021, na nádraží v Dlouhoňovicích, které má název Žamberk již od svého vybudování v roce 1874, jste v ulici Nádražní. Do stejnojmenného města byste se vydali vpravo. Vy se ale vypravíte do naší obce vlevo. Brzo dojdete na křižovatku cest U Dubu a Sídlištní.

    Adresa
    Dlouhoňovice, Školská 71
    Telefon
    465 614 791, 724 186 254
    Úřední hodiny
    Po, St: 14.00 - 17.00, Pá: 09.00 - 10.00
    Další zajímavosti
    Sjezdovka

    Dlouhoňovice
  • Dolní Morava

    Dolní Morava je známé horské lyžařské středisko, které se nachází mezi Jeseníky a Orlickými horami, na úpatí Králického Sněžníku (1 424 m n.m.), severně od města Králíky.

    Adresa
    Obecní úřad Dolní Morava, č.p.35, 561 69 KRÁLÍKY
    Telefon
    465 634 122
    Další zajímavosti
    lyžařské středisko

    Dolní Morava
  • Hejnice

    Hejnice je malá vesnička v okrese Ústí nad Orlicí. První zápis o této obci je z patnáctého století. Byla součástí Žampašského panství a spadala pod farnost Píseckou. V historii najdeme záznamy o dědičné rychtě, její majiteli byli Hejničtí rychtáři po několik pokolení.

    Adresa
    Obecní úřad Hejnice, 564 01 Hejnice 66
    Telefon
    465 629 147
    Úřední hodiny
    PO 16:00 – 19:00

    Hejnice
  • Helvíkovice

    Obec byla založena v 2. polovině 14. století (r.1365), rozkládá se po obou březích řeky Divoké Orlice, západně od Žamberka, v okrese Ústí nad Orlicí. Jejím středem prochází silnice č. I/11, lemovaná z obou stran lipovou alejí.

    Adresa
    Obecní úřad, č.p.3, 564 01 ŽAMBERK
    Telefon
    465 612 527, 737 717 897 , 602 310 717

    Helvíkovice
  • Jablonné nad Orlicí

    Území, na němž se rozkládá Jablonné nad Orlicí, bylo součástí původního pohraničního pralesa. Jeho osídlování v době kolonizace neprobíhalo živelně, ale řídilo se přírodními podmínkami, jež dávají poloze a půdorysu našich měst a vesnic podobný ráz.

    Adresa
    Městský úřad, Nám. 5. května 4, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ
    Telefon
    465 461 550

    Jablonné nad Orlicí
  • Jamné nad Orlicí

    První zachovaná písemná zpráva o Jamném je z roku 1336 v listině nalezené mezi jinými historickými památkami ve věži lanškrounského hradu. Touto listinou, kde je jmenována i naše obec, odňal Jan Lucemburský panství landšperské zbraslavskému klášteru a uložil poddaným novou daň.

    Adresa
    Obecní úřad, č.p.280, 561 65 JAMNÉ NAD ORLICÍ
    Telefon
    465 649 131, 465 649 023

    Jamné nad Orlicí
  • Kameničná

    Kameničná leží v podhůří Orlických hor, 5,5 km severozápadně od města Žamberk. Se svýmí 340ti obyvateli zaujímá své postavení spíše mezi malými obcemi, je však o to klidnější a malebnější, vhodná především k rekreaci jak v letních tak hlavně v zimních měsících.

    Adresa
    Obecní úřad Kameničná, čp.33, 564 01 ŽAMBERK
    Telefon
    465 612 554

    Kameničná - kaple
  • Klášterec nad Orlicí

    První zmínka o Klášterci, původním jménem Orlitz (Orlík) a Orlička, je zaznamenán ve veřejné listině, bulli papeže Boifáce VIII. ze dne 15. prosince 1295. Jiná zmínka je z "Formuláře" Tobiáše z Bechyně, ve které chválí úmysl postaviti zde v této krajině klášter.

    Adresa
    Obecní úřad, č.p.167, 561 82 KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ
    Telefon
    465 637 379, 724 187 490

    Kostel a obec
  • Králíky

    Oblast je obklopená horami - na jihozápadě ji tvoří výběžek Orlických hor Bukovohorská hornatina s nejvyšší horou Suchým vrchem (995 m), na jihovýchodě výběžek Hanušovické vrchoviny Jeřáb (1003 m) - předhůří Hrubého Jeseníku a na severovýchodě masiv Králického Sněžníku (1424 m), který je po

    Adresa
    Městský úřad, Velké náměstí 5, 561 69 KRÁLÍKY
    Telefon
    465 670 701

    Králíky
  • Kunvald

    Katastr Kunvaldu o rozloze téměř 30 kilometrů čtverečných sousedí svým jižním okrajem s katastrem města Žamberk. Na straně východní se dotýká území Líšnice a Klášterce nad Orlicí. Na severu sousedí s katastrem Bartošovic a Rokytnice v Orlických horách, na západní straně s Pěčínem a Kameničnou.

    Adresa
    Obecní úřad Kunvald, č.p.40, 561 81 KUNVALD
    Telefon
    465 619 160

    Kunvald
  • Letohrad

    Dnešní Letohrad těží zejména z bohaté historie a krásné, nezničené přírody, je východiskem pro zimní i letní turistiku v Orlických horách.

    Adresa
    Městský úřad, Václavské náměstí 10, 561 51 LETOHRAD
    Telefon
    465 676 420

    Náměstí v Letohradě
  • Lichkov

    Lichkov je podhorská obec která leží v nadmořské výšce 560 metrů nad mořem u státní hranice s Polskou republikou, leží za jižním břehem Kladské kotliny, ze které vanou do Čech silné, studené severní větry.

    Adresa
    Obecní úřad Lichkov, čp. 203, 561 68 LICHKOV
    Telefon
    465 635 531
    Další zajímavosti
    evropské rozvodí

    Lichkov
  • Líšnice

    Líšnice, položená v půvabném údolí Orlických hor, poutá na prvý ráz štíhlou věží, zdaleka viditelného kostelíka z roku 1869, stojícího i se hřbitovem skoro uprostřed obce v sousedství jednopatrové budovy školní, vystavěné roku 1888.

    Adresa
    Obecní úřad, č.p. 226, 561 84 LÍŠNICE
    Telefon
    465 611 354, 465 612 353

    Líšnice
  • Lukavice

    Lukavice ležící v podhůří Orlických hor a téměř spojuje města Žamberk a Letohrad. V obci s 1100 obyvateli najdete základní a mateřskou školu, kostel sv.Filipa a Jakuba, dvě pohostinství i turistickou ubytovnu s 14 lůžky.

    Adresa
    Obecní úřad Lukavice, č.p. 117, 561 51 LETOHRAD
    Telefon
    465 621 425, 465 618 355
    Další zajímavosti
    2. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2017

    Lukavice
  • Mistrovice

    Vesnička Mistrovice se nachází na silniční spojnici města Letohradu a městečka Jablonné nad Orlicí. Od Letohradu je vzdálena cca 5 km a do Jablonného nad Orlicí je nutno ujet 3 km.

    Adresa
    Obecní úřad Mistrovice, čp. 138, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ
    Telefon
    465 641 621

    Mistrovice
  • Mladkov

    Mladkov je podhorská vesnice, jejíž zastavěné území leží v nadmořské výšce od 508 do 583 m.n.m. v blízkosti státní hranice s Polskou republikou. Obec má ideální polohu jako celoroční středisko cestovního ruchu v poměrně málo frekventované oblasti.

    Adresa
    Obecní úřad, č.p. 95, 561 67 MLADKOV
    Telefon
    465 635 456

    Mladkov
  • Nekoř

    Historicky poprvé se Nekoř připomíná v popise diecese Pražské podle diakonátův a děkanátův jejich, jak pod Arcibiskupem Arnoštem z Pardubic mezi r.1344 - 1350 sepsán byl. V soupise jsou uvedeny tehdejší "plebanie" (farnost). Nekoř je v seznamu uvedena..

    Adresa
    Obecní úřad, čp. 330, 561 63 NEKOŘ
    Telefon
    465 625 122

    Nekoř
  • Pastviny

    Dne 13. června 1932 byl za přítomnosti pana ministra veřejných prací Ing. Dostálka a dalších účastníků položen základní kámen ke stavbě viaduktu přes údolí řeky Divoké Orlice v Pastvinách, jako první krok k uskutečnění stavby projektované údolní přehrady.

    Adresa
    Obecní úřad Pastviny, čp. 32, 564 01 ŽAMBERK
    Telefon
    465 637 252
    Další zajímavosti
    přehradní nádrž, přehrada

    Most přes přehradu
  • Písečná

    Písečná i celé její okolí je ideální i pro pěší túry, obcí prochází několik turistických tras, příjemné jsou také procházky po místních nefrekventovaných asfaltových cestách mezi chalupami, roztroušenými po obou svazích potoka Potočnice, který protéká celou vesnicí.

    Adresa
    Obecní úřad, č.p. 71, 561 70 PÍSEČNÁ
    Telefon
    465 618 175

    Písečná
  • Studené

    Vrchy Studenec a Faltusův kopec a mírné sedlo mezi nimi jsou přírodní základnou obce severovýchodním větrům otevřené, s malebnou polohou, krásnými lesy, nádhernými výhledy, s blízkou řekou Tichou Orlicí a s výhodným vlakovým spojením na zastávce v Těchoníně.

    Adresa
    Obecní úřad Studené, č.p. 15, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ
    Telefon
    465 642 420

    Studené
  • Šedivec

    Obec Šedivec je malá horská vesnice, položená na kopci, který se táhle zvedá od údolí Tiché Orlice a klesá k Divoké Orlici a Nekořskému potoku. Šedivec se rozkládá u křižovatky silnice č. 11 Žamberk - Jablonné nad Orlicí a silnice č. 360 Letohrad - Klášterec nad Orlicí.

    Adresa
    Obecní úřad, čp. 57, 564 01 ŠEDIVEC
    Telefon
    465 625 259

    Šedivec
  • Těchonín

    Obec Těchonín leží v malebném koutě v údolí Tiché Orlice a jejích přítoků Těchonínského a Stanovnického potoka. Ze všech stran je chráněna zaoblenými horami a z výšky 995 metrů ji střeží Suchý vrch. Vesnice s více než 600 obyvateli má vyhovující vlakové i autobusové spojení.

    Adresa
    Obecní úřad, č.p. 80, 561 66 TĚCHONÍN
    Telefon
    465 635 859
    Úřední hodiny
    pondělí: 13.00 - 17.00 hod, středa: 8.00 - 12.00 hod 13.00 - 17.00 hod

    Těchonín
  • Záchlumí

    Obec Záchlumí se od roku 1976 skládá ze tří dříve samostatných obcí, a to Bohousové, Litic nad Orlicí a Záchlumí. Dominantou obce je bývalý královský hrad Litice a dřevěné zvoničky, které se nacházejí ve všech třech částech obce. Litice nad Orlicí jsou vyhledávanou rekreační oblastí.

    Adresa
    Obecní úřad, čp. 98, 561 86 ZÁCHLUMÍ
    Telefon
    465 629 181
    Další zajímavosti
    hrad Litice

    Záchlumí
  • Žamberk

    Malebné město s památkami a kvalitním zázemím pro turisty, zajímavou historií, skvělými kulturními akcemi a krásnou přírodou – to je Žamberk, brána Orlických hor. Dominantou města je kostel sv. Václava a Tyršova rozhledna zvaná Rozálka.

    Adresa
    Městský úřad, Masarykovo náměstí 166, 564 01 ŽAMBERK
    Telefon
    465 670 211

    Žamberk
Zobrazeno 28 položek