Drobečková navigace

O Orlicku > Aktuality > Aktuální dotace Pardubického kraje

Aktuální dotace Pardubického krajeDatum konání:
9.10.2015

Pardubický kraj vyhlásil dotační tituly na podporu infrastruktury cestovního ruchu, na podporu sportovní činnosti a údržbu sportovních zařízení .

1) Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

V rámci programu jsou podporovány zejména tyto aktivity :

a) vytváření, údržba a správa uceleného informačního systému na území Pk v návaznosti na atraktivity cestovního ruchu (značení pro pěší, cyklo-, moto-, hipoturisty, lyžaře, informační tabule, navigační systémy, webkamery)

b) doprovodná infrastruktura přispívající k prodloužení turistické sezóny a využití lokalit s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu i v průběhu roku (vybavení pro aktivní trávení volného času, dětská hřiště a dětské koutky, vybavení odpočívadel, budování navazující infastruktury cyklostezek a cyklotras, modernizace, oprava a údržba unikátní technických atraktivit a historických objektů ve vazbě na cestovní ruch)

c) doprovodná infrastruktura směřující k dosažení certifikátu „Cyklisté ! vítáni“, výhradně budování technického zázemí pro splnění základních povinných požadavků certifikace (např. místnost nebo odstavné místo pro bezplatné uschování jízdních kol a zavazadel, prostor pro umytí jízdního kola)

d) sociální zařízení pro návštěvníky atraktivit cestovního ruchu

Dotace je ve výši 70 % způsobilých nákladů, min. však 25 tis. Kč a max. 150 tis. Kč.

Termín předkládání žádostí o dotaci: od 9. 11. 2015 do 7. 12. 2015

2) Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit

V rámci této výzvy je podpora realizována v těchto programech .

Programy :

Program B1: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací , dotace min.10 tis. Kč, max. 40 tis.Kč
Program B2: Podpora handicapovaných sportovců, dotace min.5 tis. Kč, max. 30 tis.Kč
Program B3: Podpora sportu pro všechny, dotace min.5 tis. Kč, max. 30 tis.Kč
Program B4: Po! dpora sportovní reprezentace kraje
Program B5: Podpora v oblasti znamných sportovních akcí, dotace min.5 tis. Kč, max. 40 tis.Kč
Program F1: Podpora volnočasových aktivit, dotace min.5 tis. Kč, max. 30 tis.Kč

Dotace je vždy 70 % , program není určen pro obce, ale pro kluby TJ apod.

3) Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací, program C1

Žadatelem může být obec do 5 tis. obyvatel.

Program podporuje výdaje v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení (rekonstrukce a opravy kabin, hrací plochy, střechy apod.) a pořízení investičního i neinvestičního movitého majetku sportovních organizací a zařízení, jejichž vlastníkem není Pardubický kraj. Projekt musí být realizován na území Pardubického kraje. Žadatelem může být vlastník objektu nebo jeho dlouhodobý nájemce.

Dotace je pro obce 50 % , pro ostatní ve výš! i 70 % způsobilých nákladů, min. však 50 tis. Kč a max. 200 tis. Kč.

Termín předkládání žádostí o dotaci: od 9. 11. 2015 do 7. 12. 2015