Drobečková navigace

O Orlicku > Aktuality > Tisková zpráva

Tisková zprávaDatum konání:
1.11.2017

Tisková zpráva z jednání mimořádné Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 1. 11. 2017

Nákup domácích kompostérů je součástí realizace projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Sdružení obcí Orlicko, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Po podpisu smlouvy dojde k dodávce kompostérů v období do 8 týdnů po podpisu smlouvy a následně budou kompostéry, prostřednictvím dotčených obcí, umístěny zdarma do jednotlivých domácností, které o domácí kompostéry projevily zájem. Do projektu se zapojuje celkem 13 členských obcí Sdružení obcí Orlicko a bude pořízeno celkem 1979 kompostérů a 5 ks komunálních štěpkovačů.

Dalším bodem programu jednání bylo schválení nákupu stopovacího zařízení za nově pořízenou čtyřkolku pro úpravu lyžařských stop na Suchém vrchu a na Bukové hoře, kterou Sdružení pořídilo zejména díky dotaci Pardubického kraje a částečného dofinancování z vlastních pro! středků. Nákupem této techniky dojde k rozšíření možností úpravy lyžařských stop i při menší sněhové pokrývce a v úsecích, kde rolba díky své šířce nemohla dříve provést úpravu stop.

Druhou částí jednání starostů členských obcí svazku byl seminář zaměřený na nové povinnosti obcí v souvislosti s platností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) od května příštího roku. V závěru semináře se členské obce Sdružení obcí Orlicko shodly na společném postupu při zajištění povinností vyplývajících z tohoto nového nařízení Evropské unie.