Drobečková navigace

O Orlicku > Aktuality > Valná hromada Sdružení obcí Orlicko

Valná hromada Sdružení obcí OrlickoDatum konání:
27.3.2018

Sdružení obcí Orlicko pořádá řádnou Valnou hromadu, která proběhne dne 27.3.2018 od 9:00 na sále Obecního úřadu v Helvíkovicích.

Program:
1. Zahájení a vystoupení hostů. (chráněná dílna EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o)
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Rozpočtové opatření č.2/2018, převod prostředků do rezervního fondu Financování rozvoje a obnovy
4. Změna stanov Sdružení obcí Orlicko
5. MAS Orlicko, z.s.- pověření k jednání v Radě MAS Orlicko, z.s., možnost získání prostředků na protierozní opatření
6. Centrum společných služeb – informace o provozu, návrh na rozšíření aktivit a dodatek č.3 ke smlouvě se SMO ČR, rozšíření úvazku o výkon pověřence
7. Dotační program Podpora významných výročí v členských obcích - rozdělení podpory
8. Smluvní záležitosti: Kyšperská synklinála - smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP, smlouva dotační management, Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Góry Bialskie -dodatek č.1 ke smlouvě o in! vestičním příspěvku s obcí Červená Voda, smlouvy o mimořádném členském příspěvku – GDPR.
9. Projekt Žijeme spolu- realizace projektu, podklady k vydání rozhodnutí.
10. Různé ((Euroregion Glacensis – žádost cyklobusy, další)