Drobečková navigace

O Orlicku > Aktuality > VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO 2020

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO 2020Datum konání:
15.12.2020

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO, KTERÉ SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 15.12.2020 OD 9.00 V SÁLE RESTAURACE V ČESKÉ RYBNÉ, č.p. 74.

  1. Zahájení a zpráva o činnosti.
  2. MAS Orlicko z.s.- informace o přípravě nového programového období - dotační možnosti.
  3. Rozpočtové opatření č. 2, schválení rozpočtu Sdružení obcí Orlicko na rok 2021, schválení střednědobého výhledu na období 2022-2023.
  4. Vyhlášení dotačního titulu Podpora významných výročí v členských obcích.
  5. Volba předsedy, místopředsedy a členů správní rady Sdružení obcí Orlicko pro období 2021-2022, schválení odměn za výkonu funkce předsedy Sdružení obcí Orlicko.
  6. Cyklostezky Orlicka: Cyklostezka Letohrad – Šedivec – Nekoř – I. část " – pověření schválením výběru dodavatele a schválením uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, jmenování členů výběrové komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Smlouvy o poskytnutí mimořádného investičního příspěvku.
  7. Projekt Orl! icko-Kladsko z ptačí perspektivy- informace o realizaci projektu.
  8. Projekt Singeltracky Orlicko-Kladsko – informace o rozsahu a způsobu zajištění provozu, pověření správní rady výběrem provozovatele.
  9. CSS Sdružení obcí Orlicko – projekt Senior taxi.
  10. Různé (schválení termínů jednání orgánů Sdružení obcí Orlicko pro rok 2021, zapojení do nového projektu SMO CR- OLEK, Lesy ČR – nájemní smlouvy parkoviště sedlo, ostatní).