logo červená trasaTrasa "Kunvaldská" - czerwona

Rowerem przez Ziemską Bramę i po jej okolicach

profil červená trasaPrzewidywany orientacyjnie czas (bez zatrzymań): 1,5 godz.
Zalecany rower: trekingowy lub MTB
Trudność: średnio trudna (drogi asfaltowe kategorii II/311, III/31219, III/31911, droga polna / leśna)

Ulotka (7,3 MB): ikona acrobat

Opis miejsc na trasie

A) Kunvald – centrum miejscowości – początek trasy (znajduje się tam tablica informacyjna).

B) Kunvald – pomník poległych – wystawiony w roku 1926. W kształcie trójbocznego ostrosłupa ściętego, na którego stronach są tablice z wykutymi nazwiskami poległych i zaginionych mieszkańców Kunvaldu.

Cmapa červená trasa) Kunvald – kościół św. Jerzego – pierwotny kościółek drewniany, prawdopodobnie z XIV wieku, stał pośrodku dolnego cmentarza i został około roku 1600 zniszczony przez wichurę. Nowy, murowany kościół wzniesiono w roku 1605. Budowla ta tworzy obecnie tylną część kościoła i prezbiterium. Kościół uległ przebudowie w latach 1746 - 1747. W latach 1831 - 1833 dobudowano czterookienną nawę oraz nową wieżę. Wieżę tę w latach 1746 - 1747 podwyższono do obenych 29 m. Przed kościołem znajduje się kamienna Kalwaria z roku 1771.

D) Kunvald – płaskorzeźba św. Anny ze Świętą Rodziną – umieszczona jest przy domu nr 13, dawnym sołectwie kunvaldzkim. Wykonana była w roku 1801 i pochodzi z pracowni rzeźbiarza A. Ciliáka z Žamberka, autora większości sakralnych zabytków we wsi.

E) Kunvald – Lipa Bracka – jest to lipa drobnolistna rosnąca w pobliżu domu nr 77, o obwodzie pnia 8,4 m, wysokości 32 m, której wiek oceniany jest na 450 lat. Według podania wyrosła ona z trzech na wpół suchych gałązek symbolizujących wiarę, nadzieję i miłość; a posadzona została przez braci, którzy tu się zeszli, a na pamiątkę zabrali ze sobą na obczyznę garść rodzinnej ziemi. Lipa ma obecnie jedynie dwa pnie, trzeci złamała w roku 1930 wichura. Z drewna z odłamanego pnia sporządzono kielich i liturgiczną misę dla wznowionej Jednoty Brackiej.

F) Kunvald – Zmrzlík – z rozległego wzgórza Zmrzlík o wysokości 604 m n.p.m. roztacza się przepiękny widok na okoliczne góry, wraz ze Śnieżnikiem, Suchym Vrchem, Żampachem czy wzgórzem Zakletý nad Říčkami. W roku 1815 wracający z do-rocznego targu powroźnik z Letohradu zamarzł na tym wzgórzu i stąd jego nazwa.

G) Kunvald – osada Zaječiny – stoi tu murowana kaplica Matki Boskiej Różańcowej pochodząca z końca XIX wieku. Maryjny obraz ołtarzowy jest dziełem malarza Umlaufa z Letohradu. W osadzie znajduje się pałacyk myśliwski o dużej wartości architektonicznej. Został on wzniesiony w stylu empire w połowie XIX wieku przez właściciela dóbr Parisha.

H) Kunvald – Kurevna – w lasach nad osadą Zaječiny ukrywali się około roku 1550 członkowie sekty adamitów. Do Jaroslava z Pernštejna, ówczesnego właściciela dóbr, zaczęły nadchodzić skargi, gdyż chodzili nago, stanowili zagrożenie dla majątku i życia podróżnych oraz popełniali różne występki. Strażnicy wysłani dla przywrócenia porządku zastali adamitów w karczmie w pobliżu drogi do Kłodzka. Otoczyli karczmę i podpalili. Według podania karczma zapadła się pod ziemię, a wszyscy adamici w płomieniach zginęli. Na pogorzelisku kazał pan wystawić kolumnę z symbolami pięciu ran Chrystusa. W roku 1824 zastąpiona została ona przez drewniany krzyż. Obecnie stoi na tym miejscu krzyż żeliwny.

itinerář červená trasaI) Bartošovice – wieś – założenie wsi przy samej granicy datowane jest na XIII wiek. Granicę tworzy główny nurt Dzikiej Orlicy. Najwięcej mieszkańców posiadały Bartošovice pod koniec XIX wieku, było ich wówczas ponad 1250. Obecnie mieszka tu 200 osób w 36 domach, natomiast 99 chałup służy jako domy letniskowe. Dzięki swemu otoczeniu oraz wysokiemu położeniu Bartošovice są idealnym miejscem dla całorocznej turystyki.

J) Bartošovice – kościół – wzniesiony w stylu barokowym kościół jest pod wezwaniem św.Marii Magdaleny. Przed kościółem znajduje się zbudowana w roku 1740 brama cmentarna z kopułą krytą gontem.

K) Bartošovice – Ziemska Brama – chroniony twór przyrody oraz ulubiony cel wycieczek. Koryto rzeki jest tu niezwykle malownicze, zcieśnione, z olbrzymimi głazami o które rozbija się bystro spływająca woda. Nad rzeką rozpięty jest kamienny most o jednym łuku, zbudowany przez czeskich i włoskich kamieniarzy w latach 1901–1903. W roku 2004 most przeszedł gruntowny remont.

L) Bartošovice – Kładka Przemytnicza – kładka została pierwotnie zbudowana na potrzeby drwali i furmanów zwożących drewno z pańskich lasów. Po pierwszej wojnie światowej przeżyła największą inwazję przemytników i zaczęto ją nazywać „Przemytniczą“. Zajmowali się wówczas przemytem nie tylko drobni rolnicy, ale i chłopcy w szkolnym wieku.

M) Klášterec n. O. – Lusthaus – za Kładką Przemytniczą został w roku 1820 wybudowany przez J. Kocha empirowy pawilon leśny Lusthaus. Wykorzystywany był później jako gajówka, a w roku 1936 spłonął i całkowicie zanikł. Powszechnie sądzi się, że został on podpalony przez henleinowca Taibera, aby przed drugą wojną światową budynek nie mógł być użyty przez wojsko czechosłowackie jako punkt obrony.

N) Klášterec n. O. – Ledříčkova Skała – wprost przy Dzikiej Orlicy wznosi się wysoka na 60 m Ledříčkova Skała. Zgodnie z tradycją przez wiele lat mieszkał w niej legendarny zbójnik Gór – Ledříček. Jest to postać historycznie udokumentowana, z pierwszej połowy XIX wieku, wyróżniał się on niezwykłą odwagą. Kilkakrotnie został ujęty przez żołnierzy, ale zawsze udało mu się uciec.

O) Klášterec n. O. – Potoky – dolina otoczona z trzech stron zboczami i lasem. Środkiem doliny płynie potok wpadający do Dzikiej Orlicy. Początkowo znajdowało się tu 7 - 8 budynków, na przełomie XVIII i XIX wieku zaczęły powstawać dalsze gospodarstwa.

P) Klášterec n. O. – Pustina – z najwyższego punktu zbocza, w górnym Kláštercu, na prawym brzegu Dzikiej Orlicy roztaczają się piękne widoki na okolice. Przed wiekami leżące tu grunty nie były uprawiane, pozostawały pustym ugorem, co najwyżej wypasano tu bydło.

Q) Klášterec n. O. – Zbudov – początek trasy (tablica informacyjna).

R) Kunvald - Jordán – miejscowa ścieżka edukacyjna prowadzi na miejsce zwane Jordánem, upamiętniające Jednotę Bracką. Prawdopodobnie znajdowało się niegdyś w tym miejscu leśne źródło, w którym bracia chrzcili nowonawróconych.

S) Kunvald - domek Na Sboru – w miejscu obecnego domu nr 238 około roku 1458 znajdował się pierwszy zbór Jednoty Brackiej. W roku 1547 po nieudanym powstaniu stanowym w Czechach król Ferdynand I. Habsburg usunął Jednotę z miast królewskich i kazał zamknąć jej zbory. Dopiero po roku 1609 zapewniona była swoboda religijna, bracia powrócili do Kunvaldu a zbór przebudowali na szkołę. W roku 1929 domek zakupił Ewangelicki Kościół Czeskobraterski i przebudował go na muzeum-pomnik Jednoty Brackiej.

Powiadomienia!
Cała trasa prowadzi po asfaltowych drogach terenów rekreacyjnych o dużym ruchu samochodowym. Rowerzyści powinni zachować szczególną ostrożność, przede wszystkim na niektórych zakrętach. W miejscach gdzie trasa pokrywa się ze szlakiem turystycznym – piesi mają pierwszeństwo.