logo růžová trasaTrasa "Kašparova" - różowa

Rowerem przez Ziemską Bramę i po jej okolicach

profil růžová trasaPrzewidywany orientacyjnie czas (bez zatrzymań): 1,5 godz.
Zalecany rower: trekingowy lub MTB
Trudność: średnio trudna (drogi asfaltowe kategorii II/311, II/312, III/3112, III/31218, droga polna / leśna)

Ulotka (2,8 MB): acrobat ikona

Opis miejsc na trasie

A) Mladkov – Kašparova chata – początek trasy (tablica informacyjna).

B) Mladkov – Kašparova chata – schronisko zostało w roku 1935 zakupione przez Klub Czeskich Turystów, a uroczyście otwarte w roku 1936. Nosi ono imię jednego z największych pionierów turystyki Karla Kašpara. Z poblískiego punktu widokowego Kladská Vyhlídka na czesko-polskiej granicy roztaczają się piękne widoki na Ziemię Kłodzką, Gśry Bystrzyckie, Kotlinę Kralicką oraz Śnieżnik.

C) České Petrovice – centrum – początek trasy (tablica informacyjna).

mapa růžová trasaD) České Petrovice – kaplica na Adamie – Na wzgórzu Adam, na skraju lasu, stoi w pobliżu wyciągu narciarskiego mała murowana z kamienia kaplica. Pierwotna kaplica drewniana zbudowana została na tym miejscu przez Antona Beira w roku 1821. W okresie międzywojennym już od wczesnego rana święcili tu Zmartwychwstanie miejscowi muzykanci. Odbywało się też tutaj nabożeństwo w święto Wniebowzięcia Panny Marii, której kaplica jest poświęcona. Kaplica z czasem podupadała, do remontu przystąpiono dopiero w roku 1970 a stopniowo ukończono remont w roku 2008.

E) České Petrovice – kościół – kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła stoi przy drodze. Pierwotna budowla pochodzi z roku 1734. Na wieży kościoła umieszczony jest zegar z roku 1918 z tarczami z trzech stron wieży. Na wieży zawieszone są dwa dzwony: na samej górze sygnaturka tzw."umíráček" a niżej, pod zegarem większy dzwon odlany w roku 1703 pod Hamburgiem.

F) Pastviny – Bublačka – graniczny potoczek oddzielający katastry wsi Pastviny i Klášterec n. O., mający swe źródło w górnej części Českich Petrovic. Udana i trafna nazwa nawiązuje do dźwięku jaki wydaje potoczek spływający lesistą doliną aż do pastwińskiego zbiornika.

G) Pastviny – most przez Bublačkę ("Krowi skok") – ten żelazny most przez Dziką Orlicę zbudowano w roku 1905 w miejscu obecnego wiaduktu drogowego w pobliżu dawnej wiejskiej szkoły. Przed zalaniem doliny został on przeniesiony na obecne miejsce nad zatokę Bublačka. Podobno z tego mostu skoczyła do wody krowa, której się nic nie stało, a po miesiącu od tego skoku urodziła zdrowe cielę.

H) Pastviny – wiadukt przez zaporę – wiadukt zaprojektował techniczny poradca dr inż. Zdeněk Prokeš, przetarg publiczny na jego realizację wygrał praski budowniczy inż. J. V. Belflík. Budowę uroczyście rozpoczęto 13. czerwca 1932 roku, a ukończono w roku 1934. Po próbach wytrzymałościowych wiadukt oddano do użytku 23. lipca 1936 roku. Želbetowy wiadukt jest mostem łukowym o dwu przęsłach o rozpiętości 50 m a szerokości 6 m. Poziom nawierzni mostu to 478,13 m n.p.m. Wysokość mostu nad dawnym korytem rzeki wynosi 25 m.

I) Pastviny – mała kapliczka – stoi przy drodze pomiędzy wiaduktem a skrzyżowaniem na Klášterec n. O. przy domu nr 3. Przeniósł ją tutaj, w pierwotnym kształcie, w roku 1936 Emil Lesák. Przedtem stała w zatopionej części wsi u dawnego mostku na potoku Bublačka. W roku 2009 był przeprowadzony jej gruntowny remont.

J) Pastviny – TIC – skrzyżowanie tras (tablica informacyjna).

itinerář růžová tasaK) Pastviny – kaplica maryjna na Vítanovie – ufundowana przez mieszkańców kaplica wybudowana była w latach 1874 – 1875. Budową kierował Štěpán Štambaský, którego portret umieszczony jest na honorowym miejscu w kaplicy. Uroczyste poświęcenie kaplicy przez patriotycznego księdza Františka Chaloupkę z Klášterca miało miejsce 8 sierpnia 1875 roku. Żeliwny krzyż stojący w pobliżu kaplicy przeniesiony został na Vítanov w roku 1937 z miejsca przeznaczonego do zalania.

L) Vlčkovice – centrum – skrzyżowanie tras (tablica informacyjna).

M) Vlčkovice – Vlčkovice – osada i kaplica – osada Vlčkovice należała niegdyś do dóbr panów z Kyšperka a w kościelnej administracji do Těchonína, który z kolei podlegał Lukavici do roku 1727. Ponieważ we Vlčkovicach nie było nawet kościoła ani cmentarza, na nabożeństwa chodziło się do Těchonína i tam też byli chowani mieszkańcy Vlčkovic. Kaplica w Vlčkovicach była ukończona w roku 1834 i w tymże roku poświęcona. W kaplicy znajdują się organy z tamtych czasów, ale dziś już nie działają. W roku 1865 do kaplicy dodano przybudówkę w której mieściła się jednoklasowa szkoła. W latach 1976-1978 kaplica przeszła gruntowny remont i zainstalowano w niej dzwon z kościoła v Petrovičkach.

N) Mladkov – schron bojowy piechoty K-S 37 "Na rozhledně" – Schron betonowano w dniach od 11 do 16 czerwca 1937 roku. Użyto do tego 1 669 m3 betonu. Uzbrojenie obiektu stanowiły: działo przeciwpancerne sprzężone z ciężkim karabinem maszynowym, dwa ciężkie karabiny maszynowe, trzy ciężkie karabiny maszynowe solo i pięć lekkich. Na schronie osadzone były dwie pancerne kopuły piechoty i jedna artyleryjska kopuła obserwacyjna. Załogę obiektu stanowić miało 37 żołnierzy. W czsie okupacji wyrwano wszystkie trzy kopuły pancerne, strzelnice głównej broni po prawej stronie schronu oraz doszło do lekkich uszkodzeń ścian. Obecnie przebiegają prace udostępniające i remontowe, skoncentrowane na zewnętrznym wyglądzie schronu. Poza prezentacją wyposażenia, w obiekcie będzie stopniowo prezentowana problematyka straży celnej i finansowej oraz ich włączenia się do Straży Obrony Państwa. W kierunku Petroviček znajdują się schrony bojowe piechoty K-S 36 oraz K-S 35.

Powiadomienia!
Cała trasa prowadzi po asfaltowych drogach terenów rekreacyjnych o dużym ruchu samochodowym. Rowerzyści powinni zachować szczególną ostrożność, przede wszystkim na niektórych zakrętach. W miejscach gdzie trasa pokrywa się ze szlakiem turystycznym – piesi mają pierwszeństwo.