Drobečková navigace

O Orlicku > Spolupráce

Spolupráce

logo akademie věd ČRAkademie věd ČR

Na podzim roku 2003 uzavřeli představitelé Sdružení obcí Orlicko s vedením Akademie věd ČR rámcovou smlouvu o spolupráci , která vycházela z dlouhodobé interdisciplinární spolupráce Sdružení s 13 vědeckými pracovišti AV ČR. Počátek spolupráce se však datuje již k rokům 1992-1996, kdy se řada ústavů AV ČR podílela na  monitorování a následně na nápravě stavu životního prostředí v regionu Orlicka .  

Od roku 2003 je v území Orlicka řešena řada výzkumných úkolů zaměřených jak na ochranu životního prostředí , tak na kulturní dědictví a socioekonomické problémy regionu Sdružení obcí Orlicko. S rozsahem spolupráce AV ČR se Sdružením obcí Orlicko je možné se seznámit ve Zprávě o spolupráci v roce 2012.   

Zpráva o spolupráci v roce 2013

 

MAS OrlickoMístní akční skupina Orlicko

Sdružení obcí Orlicko a MAS ORLICKO – partneři při rozvoji území

Místní akční skupina ORLICKO je neziskovou organizací, vykonávající svou činnost také na území Sdružení obcí Orlicko.

Od doby svého zrodu v roce 2006, kdy jí na svět pomohla především iniciativa Sdružení obcí Orlicko, se významně rozšířila a upevnila svou činnost v území ve prospěch neziskových organizací, podnikatelů i obcí.

Hlavním posláním MAS ORLICKO je podporovat dialog a spolupráci širokého spektra subjektů v území tuto činnost podporovat nejen prostřednictvím dotační politiky realizované metodou LEADER, ale také prostřednictvím dalších individuálních projektů a aktivit.

V dotačním období let 2009 -2013 podpořila MAS ORLICKO realizaci 150 projektů na území Sdružení obcí Orlicko dotací v celkové výši přesahující 48 miliónů korun. Průměrně tak v každé obci bylo realizováno až 5 projektů.

Přehled projektů realizovaných na území DSO Orlicko (ke konci roku 2012)

Mapa územní působnosti MAS Orlicko

powiat klodzkiPowiat Klodzki 

Powiat Klodzki je oficiálním partnerem Sdružení obcí Orlicko od roku 2001, kdy byla podepsána smlouva o spolupráci při společném rozvoji česko-polského pohraničí na území obou regionů. Hlavními předměty spolupráce jsou :

 -         podpora rozvoje cestovního ruchu  

-         podpora rozvoje vzájemné dopravní přístupnosti a obslužnosti

-         společná činnost při ochraně životního prostředí  

dsohpDestinační společnost Orlické hory a Podorlicko

Sdružení obcí Orlicko je jedním ze zakládajících členů destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, zájmové sdružení právnických osob. destinační společnost Orlické hory a Podorlicko byla  založeno 21. dubna 2009 na ustanovující valné hromadě v Letohradě. Od svého vzniku používá toto sdružení přízvisko destinační společnost k vyjádření záměrů ve své činnosti. Těmito záměry jsou podpora vzrůstu cestovního ruchu v destinaci Orlické hory a Podorlicko, iniciace spolupráce mezi podnikatelskou sférou, samosprávou a neziskovými organizacemi, realizace projektů na podporu rozvoje regionu a mnoho dalšího.