Drobečková navigace

O Orlicku > Dokumenty > Vzhůru do pedálů - podrobnosti

Vzhůru do pedálů - podrobnosti

Naši nabídku cyklotras začneme na Orlicku, které nabízí poměrně velké množství různě náročných cest, stačí si jen vybrat.

Všechny vyznačené cyklotrasy v regionu naleznete v mapě, která je součástí celého kompletu materiálů Orlicko - Kłodzko - vše a ještě více!, tak jak byla známa jejich aktuální situace v termínu vydání.
Pokusíme se vám z každé části tohoto velkého turistického regionu přinést konkrétnější popis alespoň jedné atraktivní trasy a na výškového profilu nebo jeho výřezu vyznačit místa s největším převýšením, aby každý cyklista dopředu věděl, jaké nástrahy ho čekají.

Orlickem na kole

orlickoJablonné nad Orlicí - náměstí levý horní konec - bílá cyklotrasa č. 4074 - směr Jamné nad Orlicí (polní asfaltová cesta vzhůru) - Jamné nad Orlicí u vodárny do lesa (nejnáročnější stoupání) - silnice z Červenovodského sedla na Suchý vrch - sjedeme na Červenovodské sedlo - červená cyklotrasa č. 4071 - na další křižovatce modrá cyklotrasa č. 4072 (nejvyšší bod trasy - 895 m n. m.) - po modré sjezd do Čenkovic (větší kameny) - po vjetí mezi chaty asfaltová silnice, obcí Čenkovice až na spodní konec - po břehu Čenkovičky do Bystřece (horší lesní cesta) - v Bystřeci vlevo a po polní cestě až na Kalhoty nad Horní Čermnou - kousek po silnici Byst-řec/Horní Čermná - vlevo okolo koupaliště vzhůru na Nepomuk - Nepomuky mineme a po hřebínku na Mariánskou horu - sjezd do Dolní Čermné - na náměstíčku vlevo (směr Lanškroun) - po krátkém úseku vpravo - modrá cyklotrasa - okolo kravína stoupat nad Dolní Čermnou - na vrcholu stoupání vpravo po polní cestě až na horní konec Petrovic - na spodním konci Petrovic vlevo - po polní a lesní pěšině k Tiché Orlici a dál až do Letohradu - po vjezdu na náměstí hned vpravo dolů po bílé cyklotrase č. 4074 - prokličkovat městem a okolo sportovního areálu vzhůru do Šedivce - rovně přes křižovatku, sjezd (asfaltová silnice) do Nekoře - v Nekoři vyjedeme u kostela - vesnicí dolů - na náměstí u "kulturního domu" vpravo - okolo rybářské líhně stoupání na Studené - ve Studeném přejet silnici - okolo vesnického hřbitova stoupání na Faltusův kopec - horní částí obce Sobkovice - prudký sjezd ke kostelu - polní a náročnou lesní cestou k Tiché Orlici - při výjezdu na silnici směr Jablonné - u továrny Isolit Bravo přes přejezd vlevo - náměstí Jablonné nad Orlicí. (cca 46 km).

Velká cesta okolo vody

průjezd vodouŽamberk koupaliště (Divoká Orlice) - zelená cyklotrasa č. 4073 - Betlém - Helvíkovice - stoupání na Poplužní dvůr - Bohousová (řeka a železniční trať po pravé ruce) - bílá cyklotrasa č. 4075 - Rybná nad Zdobnicí - Pekelec (řeka Zdobnice) - polní a lesní cesta do Slatiny nad Zdobnicí (několikrát přejezd přes železniční trať Doudleby/Rokytnice nad Orlicí) - úzká asfaltová cesta 2 km za Slatinou odbočit vpravo na silnici č. 319 Javornice/Pěčín, po kratším stoupání vlevo - zpevněná polní cesta nad Pěčínem - polní cesta přes Vrchy - silnice č. 310 Zdobnice / Rokytnice - odbočit vlevo - řeka Říčka - obec Říčky (na okraji vjezd na asfaltovou silnici) - bílá cyklotrasa - Mezivrší (nejvyšší bod trasy) - červená cyklotrasa č. 4071, držet se však asfaltové silnice - dlouhý sjezd k Divoké Orlici - na křižovatce se silnicí č. 311 konec bílé cyklotrasy, odbočit vpravo - Černá Voda - Nová Ves - Neratov - dál po silnici do Bartošovic - v Bartošovicích na křižovatce vlevo - podél Divoké Orlice - červená cyklotrasa č. 4071 - Zemská brána - Čihák - České Petrovice - v Českých Petrovicích vlevo po bílé cyklotrase č. 4077 - podél potůčku Orlička ke Kravímu skoku - na Kravím skoku vjezd na asfaltovou silnici - vlevo po zelené cyklotrase č. 4073 objet Pastvinskou přehradu - před sjezdem k hrázi odbočit vlevo - lesem podél "malé přehrady" - Nekoř - přejezd přes most vlevo směr Líšnice, po ujetí asi 300 m odbočit vlevo - podél továrny na úzkou polní pěšinu - železná lávka přes Orlici - lesní cesta na louky před Líšnicí - po polní cestě na asfaltovou místní komunikaci - přes Líšnici okolo zahradnictví kaštanovou alejí - Žamberk (cca 73 km).
Na této trase se můžete potkat s vodou téměř na dosah.

Orlicko - Horská cesta

Králíky - přes Malé náměstí bílá cyklotrasa č. 4077 - po ní stoupat na Hedeč (nahoře možno odbočit vpravo a navštívit klášter) - okolo stožáru telekomunikačního vysílače směrem k Jeřábu - po vrstevnicové asfaltové silnici vlevo - po 3 km silnice Vysoký Potok/Moravský Karlov, zároveň červená cyklotrasa č. 4071 - vystoupat do výšky 850 m n. m. - mariánská poutní kaple sv. Trojice - na vrcholu stoupání odbočit vlevo - po 1 km opustit červenou a žlutou pěší stezku - po červené cyklostezce vpravo - po sjezdu lesní cestou zpevněná cesta - k hájovně Čečel nad Písařovem - Písařov minout po horním okraji - okolo bývalé hájovny zpět do lesa (kratší náročný úsek, poté několik km vrstevnice) - těsně nad Mlýnickým dvorem prudce vpravo dolů - prudký sjezd - přejezd přes silnici 1/11 - okolo žel. stanice Mlýnický dvůr stoupat - nejnáročnější stoupání - pod vrcholem Bukové hory vlevo - sjezdové tratě Čenkovice - po zpevněné lesní cestě nad rekreačním střediskem Čenkovice - sjet na Červenovodské sedlo (pokud máte již kopců dost, možno sjet po silnici č. 11 do Červené Vody a Králík) - po asfaltové silnici vzhůru na nejvyšší bod Suchý vrch - ze Suchého vrchu po červené k pevnosti Bouda - po vrstevnici nad Mladkov - sjezd do Mladkova po asfaltové lesní cestě - v Mladkově konec červené cyklotrasy - bílá cyklotrasa č. 4077 proti proudu Tiché Orlice - Lichkov - stoupání k vrcholům Bukovohorské hornatiny - po široké vrstevnicové cestě na silnici nad Horními Boříkovicemi - na silnici vpravo do Červené Vody - po vedlejší asfaltové silnici do Králík (cca 58 km).

Kolem hradů a zámků

Cesta kolem hradů a zámků se jede z velké části jako okruh, pouze úsek mezi Potštejnem a Liticemi se jede v obou směrech po stejné trase, takže můžete začít kdekoliv.

Potštejn (modrá cyklotrasa č. 4072 do Letohradu), zřícenina hradu - údolím Divoké Orlice směr Litice - po 5 km Litice - přes most - hrad Litice (zelená a bílá cyklotrasa) - z Litic do Záchlumí podél řeky -v Záchlumí od železničního přejezdu (konec zelené cykloznačky) stoupání - po asfaltové silnici, u zemědělských objektů nahoru po polní cestě do České Rybné - horní část obce Česká Rybná - po účelové komunikaci k silnici Žamberk/Ústí nad Orlicí -v nejvyšším bodě přejet - po do červena zbarvené polní cestě sjezd do Hejnic - po polní a lesní cestě z Hejnic na Hlavnou a Žampach - po výjezdu z lesa silnice Žampach/České Libchavy - odbočka na zříceninu hradu Žampach, po stejné zpět - Hlavná (nejvyšší bod trasy) - lesní cesta po hřebenu - z hřebenu sjezd k silnici Letohrad/Ústí nad Orlicí - přes železniční přejezd a vpravo vzhůru ke zřícenině hradu Lanšperk - z Lanšperka po lesní a polní cestě do Dolní Dobrouče - okolo zemědělských objektů vzhůru do Ráje - po vyjetí na hřeben sjezd po lesní a polní cestě do Letohradu - po místních komunikacích na náměstí - zámek a zámecký park - v Letohradě konec modré cyklotrasy, dále bílá č. 4074 - okolo zahrádkářské kolonie po polní cestě - po asfaltové silnici minout Lukavici - za zemědělskými objekty odbočit do obce - po asfaltové silnici směr učiliště) - sjezd parkem k Divoké Orlici - podél řeky po zelené cyklotrase č. 4073 - Žamberkem po místních komunikacích přes místní část Betlém a okolo rodného domku Prokopa Diviše (vynálezce bleskosvodu) - Helvíkovice - stoupání okolo Poplužního dvora - po sjezdu k železnici po lesní cestě do Záchlumí (ujeto 50 km - možno pokračovat zpět do Potštejna).

Jak už jsme uvedli, řada měst zpracovává na svých webových stránkách popisy cyklotras ve svém okolí. Jako ukázku popisu cyklistických tras zpracovaných na městských webových stránkách nabízíme část "cykloturistické trasy" na www.mu.letohrad.cz, které pro své návštěvníky připravilo Sdružení obcí Orlicko.

Novinkou pro cyklisty v této oblasti je nově vybudovaná cyklostezka, údolím Tiché Orlice a Třebovky, která bude spojovat města Choceň, Ústí nad Orlicí, Letohrad a od Ústí nad Orlicí i Českou Třebovou.

Lanškrounsko

Tento výlet nás dovede po značených cyklotrasách Lanškrounska do Jablonného nad Orlicí.

lanškrounskoVýchozím místem je křižovatka cyklotras v Lanškrouně u kostela sv. Máří Magdalény. Z města vyjedeme po místních komunikacích - směr Třešňovec. V místní části Horní Třešňovec jedeme nejdříve po asfaltové účelové komunikaci, kterou opustíme a stoupáme po polní cestě na Mariánskou horu (spolu s modrou turistickou značkou). Střecha kaple je známé evropské rozvodí: Labe - Dunaj. Čeká nás krátký úsek po asfaltce v souběhu s modře značenou cyklotrasou č. 4072, a pak pokračujeme po polní cestě do místní části obce Horní Čermná - Nepomuky. Zde se oddělíme od trasy č. 4072 a směrem na Výprachtice sjíždíme po asfaltové účelové komunikaci do Sázavského údolí. Tady se spojujeme s trasou č. 4222, která nás provází až do centra obce Výprachtice. Sázavské údolí opouštíme u pily ve spodní části Výprachtic. Pozor - místní komunikace je zpevněná, ale (v době uzávěrky textu) dost poškozená, proto opatrně. Ve spodní části obce se dále připojuje trasa č. 4223, která jde v souběhu do centra obce, kde je velká křižovatka cyklotras. U školy odbočujeme po komunikaci III. třídy na obec Bystřec a po zdolání mírnějšího, ale delšího stoupání (u kříže nejvyšší místo trasy - 622 m n. m. - i zde prochází evropské rozvodí) klesáme do obce Bystřec. V Bystřeci u kostela odbočíme vpravo a po prudším stoupání obec opouštíme směrem na Jablonné nad Orlicí, kde trasa na náměstí končí. Před skončením cyklotrasy jedeme asi 500 m po silnici č. I/11, kde musíme dbát zvýšené opatrnosti. (Délka trasy cca 20 km).

Další obdobně řešené cykloturistické trasy regionu Orlicko a Lanškrounsko najdeme na stánkách www.mesto-lanskroun.cz v odstavci TURISTA, pododdíl cykloturistika. K uváděným trasám tu zís káme i podrobnější popisy. Nabídka je vskutku bohatá. V technických možnostech této publikace však nelze podrobněji popisovat všechny.

Cyklotrasy v Kłodzku

Některé z nabízených tras nás dovedou do blízkosti státních hranic a dnes není problém na mnoha místech je překročit a zkusit poznávat Polsko ze sedla našeho bicyklu.

Pokud se týče značení cyklostezek, došlo i na území Polska k výraznému zlepšení, ale přesto doporučujeme hlídat si orientaci podle mapy, občas ještě narazíme na nedostatečně označené křižovatky. Problémem stále zůstává, že očíslování tras na mapách vydaných v České republice je odlišné od značení na polských mapách.

V mapě, která je součástí tohoto souboru průvodců, jsme se snažili zakreslit nejaktuálnější stav cykloturistického značení na českém a polském území z informací, které jsme obdrželi a konzultovali s autory projektů v dílčích regionech Orlicko-Klodzka.

A nyní k popisu alespoň některých důležitých tras.

Mezinárodní ER 2 - Euroregionálny szlak rowerowy - občas také nazývaný Krakonošova stezka. Jedná se o páteřní cyklostezku polským příhraničím. Její celková délka dosahuje více jak 250 km. Začíná v německém Saském Švýcarsku, přechází České Švýcarsko, Jizerské hory, podhůří Krkonoš a do oblasti Gór Stołowych přichází přes mezinárodní cyklostezku - Stěny (u nás evidována pod KČT č. 4000), po průjezdu celou kotlinou pokračuje na Javorník.

Průběh trasy: Z Machova po KČT č. 4000 přes přechod Ostra Góra, dále pak Karłów, Batorów, Szczytna, Duszniki Zdrój a dále do Orlickozáhořské brázdy a podél Divoké Orlice přes Niemojów do Międzylesie, Międzygórze, Stronie Šląskie a Ląndek Zdrój na hraniční přechod sedlo Travná (Przelęcz Ląndecka) do obce Travná. Odtud trasa mírným klesáním pokračuje přes Javorník a dále znovu na polské území k Otmuchovskému jezeru (popis www. bobrovnik.cz).

Naproti tomu je sympatické, že řadu cyklostezek připravují polská města ve spolupráci s českou stranou a díky tomu jsou vydávány popisy tras jak v polském, tak i českém jazyce. Jako příklad můžeme uvést malého turistického průvodce, vydaného obcí Stronie Śląskie pod názvem "Na kole masivem Králického Sněžníku". Kromě map a profilů tratí tu nalezneme i upoutávky na zajímavá místa na trase, včetně upozornění na jejich historický, či geografický význam. Podrobně popisuje deset cyklotras, včetně části R 60, první mezinárodní trasy "Lužice - Beskydy", která podobně jako ER 2 vstupuje do oblasti přechodem Travná, pokračuje však severněji, směrem k městu Bystrzyca Kłodzka.


K turistické chatě "Schronisko Na Śnieżniku"

Jako příklad může být pěkná, atraktivní cesta č. 5729 vyvážející cyklisty lanovkou na Czarnou Góru (horní stanice 1162 m n. m., rozhledna s výhledem na celý Masyw Śnieżnika) a odtud po hřebeni Żmijowa Polana, přes vrchol Żmijowiec do sedla Przełęcz Śnieżnicka. Závěrečné stoupání k schronisku Na Śnieżniku (1218 m n. m.) a poté již převážně klesáním po hranici přírodní rezervace Jaskinia Niedżwiedzia do obce Sienna (celková délka cca 20 km).

Výškový profil nejvýše vedené cykoltrasy na Orlicko - Klodzku. Zdatní cyklisté zvládnou okruh i bez využití sedačkové lanovky.

Góry Sowie

Sjezd z Velké SovyKrásný výlet nabízejí Góry Sowie. Z města Walim vystoupáme po asfaltové (místy dlážděné) silnici do horského sedla Przełęcz Walimska, kde odbočíme na lesní zpevněnou cestu, která vede úbočím Malé Sowy (972 m n. m.) až na vrchol Wielka Sowa (zeleně značená cyklotrasa). Čeká nás náročné stoupání do nadmořské výšky 1013 m ke krásné rozhledně, s krásným kruhovým výhledem od Králického Sněžníku přes Bystřické a Stolové hory až po Krkonoše. Odtud můžeme pokračovat po modře značené cyklotrase vedoucí až do Srebrné Góry. Cestou se nabízejí pohledy na nejroztodivnější tvary osamělých skalek nebo skalních bloků. V závěru nás čeká sjezd do Srebrné Góry a možnost návštěvy tamní pevnosti (cca 37 km). Pokud máme k dispozici dopravní prostředek s řidičem, je možné vyjet do průsmyku Przelęcz Sokola, odtud asi tři kilometry po červené značce k rozhledně. Poměrně náročné stoupání, kde se moc nesvezeme, ale bicykl spíš tlačíme. Mezitím může řidič přejet do Srebrné Góry.

Podrobnější informace o dalších trasách lze získat i v polských infocentrech.
Trasa po hřebenu Gór Sowich vede převážně po kamenitých lesních cestách a na své si přijdou především cyklisté na horských kolech.

Góry Stołowe

V severní části regionu Orlicko-Klodzko vede Mezinárodní trasa "Góry Stołowe", která provede cykloturisty celým Kladským pomezím. V České republice je tato cyklotrasa evidována jako KČT č. 4020 Okruh Stolové hory - 128 km, z toho 64 km na polském území Dolní Adršpach - Zdoňov - Mieroszowskie Sciany - Mieroszów - Starostín - Meziměstí - Hynčice - Olivětín - Broumov - Velká Ves - Otovice - Tłumaczów - Gajów - Radków - Ratno Dolne - Wambierzyce (poutní bazilika) - Duszniki Zdroj - Malá Čermná - Velké Poříčí - Hronov - Rokytník - Turov - Bystré -Stárkov - Dolní Vernéřovice - Jívka - Janovice - Hodkovice - Horní Adršpach - Dolní Adršpach.

Cesta mezi skaliskyCyklotrasa je vyznačena silničními značkami výhradně po silnicích s menší frekvencí automobilové dopravy a spojuje lázeňská města v Polsku s Adršpašskými a Teplickými skalami. Jak trasa z Adršpachu přes Broumov do Polanice, tak i druhá část okruhu z Adršpachu přes Hronov a polskou Kudowu Zd. je stejně dlouhá a měří 64 km. Na této trase nalezneme naučné tabule s mapou a turistickými i přírodovědnými zajímavostmi.

Mezinárodní trasa v České republice evidována jako cyklotrasa KČT č. 4000 - Okruh Stěny "Ściany", (červené pásové značení cca 53 km).

Průběh trasy:
Police nad Metují - Suchý Důl - Hlavňov - Pasa (Pě-kov) - Amerika - Martínkovice - Božanov - Radków - Karlów - Ostra Góra - Machovská Lhota - Machov - Bělý - Police nad Metují.

Mezinárodní naučná trasa směřuje okolo národní přírodní rezervace Broumovské stěny, Broumovskou kotlinou a polským národním parkem Stolové hory, okolo horských hřbetů se skalními útvary, roklemi a vyhlídkami na obou stranách státní hranice. Vede převážně po klidných vedlejších silnicích a lesních cestách. Na trase je rovněž instalováno jedenáct naučných panelů s mapou informujících o přírodě, krajině a jejím využívání dnes i v minulosti i o kulturních památkách.

Velmi pěknou cestu připravili v obci Karłów. "Zelená Trasa" národního parku Góry Stołowe o celkové délce cca 23 km. Z Karłówa vyjedeme kolem Hejšoviny (Szceliniec Wielki) na Pasterku, dále trasa objíždí z leva vrchol Hejšoviny a dovede nás k rozcestí s hlavní cestou nazývanou Stroczy Zakręt z Radkówa do Karłówa. Tuto cestu přejedeme a po náhorní planině národního parku Góry Stołowe pokračujeme do obce Batorówek. Cesta vede převážně lesem podél řady zajímavých skalních útvarů, za všechny jmenujme např. Skalne Wrota. Zpáteční cesta nás dovede k rašeliništi Małe Torfowisko Baturowskie a lesní zpevněnou cestou zpět do Karłówa.

Podobně můžeme z lázní Duszniki Zdrój vyrazit po modře značené cestě za poznáním rašeliniště nedaleko Zieleniece. Všechny "Dušnické" trasy začínají na náměstí Varšavy (Plac Warszawy). Trasa nás stálým stoupáním vyvede přes Podgórze a Granicznou až na hlavní silnici vedoucí do Zieleniece. Zde odbočíme doleva a sjedeme k Torfowisku pod Zieleńcem. Rašeliništěm vede cyklotrasa převážně po dřevěném povalovém chodníku a míjí dřevěnou rozhlednu. Dále trasa téměř kolem pramene řeky Orlica, která v Čechách pokračuje ve svém toku pod jménem Divoká Orlice. Od Zbójnické Góry stále po modře značené cyklostezce sjedeme zpět do lázní Duszniki Zdroj (cca 25 km).

Kladské pomezí

Vracíme se do Čech, a právě v již vzpomínané turistické oblasti Kladského pomezí, kde jsme nemohli uvést všechny atraktivní cyklotrasy, začíná páteřní turistická trasa, velmi často používaná i cykloturisty, ačkoli není samostatnou cyklotrasou. Souběžně s ní je vedena řada značených cyklotras, které nás dovedou na hřeben Orlických hor a zpět do oblasti Orlicka.

Pateřní cyklotrasa hřebene Orlických hor aneb podél Jiráskovy horské cesty (161 km).

Jiráskova horská cesta je nejdelší dálkovou turistickou trasou ve východních Čechách. (Vytvořením jejího výškového profilu bychom zabrali zbytek tohoto průvodce). Nejznámější partie cesty poutají plným právem největší zájem turistů při návštěvě regionu. Celková délka (červené pásové značení) měří dnes asi 161 km. Původní kratší trasa Jiráskovy cesty byla slavnostně otevřena již v roce 1921 v místní části Deštného v Orlických horách - Dříši na chatě Panorama, za osobní účasti Aloise Jiráska.

Slavnostní otevření na Dříši připomíná Jiráskova pamětní deska a pomník advokáta, spisovatele a propagátora turistiky v Orlických horách JUDr. Jindřicha Štemberky. (Upozornění: kolem chaty Panorama Jiráskova cesta nevede. Pokud ji chcete navštívit, musíte opustit hřebenové partie a sjet dolů do Deštného.) Právě z podnětu Dr. Štemberka byla později postavena Masarykova chata na Šerlichu. Současná trasa Jiráskovy cesty začíná ve městě s mnoha historickými památkami Broumově, překonává Broumovské stěny, prochází městy Police nad Metují, Hronov, Náchod, do Pekla (cyklostezka KČT č. 4037), do Nového Hrádku (č. 4035), do Olešnice se v krátkém úseku spojuje s cyklostezkou č. 22 a dále již vede nejznámějšími místy Orlických hor, celou hřebenovou partií i s nejvyšším vrcholem (č. 4071). Cesta, často lemovaná předválečným opevněním, nás do dovede přes Zemskou bránu až na Suchý vrch. Hlavní součástí celé trasy je červená cyklotrasa č. 4071, která v Čenkovicích opouští Jiráskovu stezku a přes Mlýnický Dvůr, Vysoký Potok pokračuje dále pod Králický Sněžník, od chaty Návrší nad Stříbrnicí vede do Kladského sedla.

Původní Jiráskova stezka, kterou jsme dosud sledovali, odbočí do vnitrozemí. Pokračuje městem Jablonné nad Orlicí, poutním místem Mariánská Hora u Lanškrouna a po překonání Třebovských stěn prochází městem Česká Třebová. Dále již míří do svého cíle, města Litomyšle s unikátním zámeckým areálem zapsaným v seznamu UNESCO.

Přestože Jiráskova stezka je charakterizována jako turistická trasa, spíše určena pro pěší, ročně ji projíždějí stovky cykloturistů, s tím že některé hřebenové úseky, jako např. prales Bukačka a vrchol Homole, objíždějí po cestách s asfaltovým povrchem.

Podrobný popis cesty, včetně bohaté fotodokumentace, nalezneme na internetové adrese www.orlickehory.webz.cz

Značnou částí regionu prochází cyklostezka KČT č. 22 Chrastava - České Petrovice, o celkové délce 242 km. Celá trasa je rozdělena do 73 úseků. K nám přichází od Trutnova do Náchoda. Přes Lípí a Borovou pak pokračuje do Olešnice v Orlických horách, odtud projíždějí cyklisté Sedloňovem, Deštným v Orlických horách a čeká je stoupání do sedla pod Šerlichem. Nová silnice podle toku Divoké Orlice nás přivede do Českých Petrovic, kde zatím "dvaadvacítka" končí. Ve směru Jesenicko-orlické magistrály pak můžeme pokračovat po trase KČT č. 52.

Jak už jsme uvedli v úvodu, řada měst zpracovává na svých webových stránkách popisy cyklotras ve svém okolí. Jako ukázku popisu cyklistických tras zpracovaných na městských webových stránkách jsme již připomínali část "cykloturistické trasy" na www.mu.letohrad.cz, které pro své návštěvníky připravilo Sdružení obcí Orlicko.

Stejně tak velmi nápaditou formu malého sešitku mají cyklotrasy z okolí Jablonného nad Orlicí pod názvem "Tipy na výlet".

Naproti tomu Svaz cestovního ruchu Branka, Sdružení měst a obcí Broumovska, Policka a Teplicka, ve spolupráci se Správou CHKO Broumovsko a Národního parku Góry Stołowe, vydaly širokou řadu tištěných skládaček (průvodců), provádějících cyklisty těmi nejatraktivnějšími místy celého Kladského pomezí.

S ještě zajímavějším turistickým produktem se představil Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory ve spolupráci s Euroregionem Glacensis. Na informačních centrech máte možnost získat zdarma tištěný materiál "Orlické hory pohádkové - průvodce pro malé i velké cykloturisty - doporučené výlety. Rodič nebo prarodič tak získá přehlednou mapu a náměty na 17 cest i s motivujícími nápady a hrami, inspirovanými Pohádkami z Orlických hor. Pokud se podle nich vydáte na cesty, určitě se budete bavit vy i vaše děti. (viz www.orlickehory.eu)