zelena trasa symbolTrasa "Pastvinská" - zielona

Rowerem przez Ziemską Bramę i po jej okolicachí

profil zelená trasaPrzewidywany orientacyjnie czas (bez zatrzymań): 1,4 godz.
Zalecany rower: drogowy, trekingowy lub MTB
Trudność: średnio trudna (drogi asfaltowe kategorii III/31216 a III/31218)

Ulotka (3,1 MB): ikona acrobat

Opis miejsc na trasie

A) Pastviny – TIC (ośrodek informacji turystycznej) – początek trasy.

B) Pastviny – most przez Bublačkę ("Krowi skok") – ten żelazny most przez Dziką Orlicę zbudowano w roku 1905 w miejscu obecnego wiaduktu drogowego w pobliżu dawnej wiejskiej szkoły. Przed zalaniem doliny został on przeniesiony na obecne miejsce nad zatokę Bublačka. Podobno z tego mostu skoczyła do wody krowa, której się nic nie stało, a po miesiącu od tego skoku urodziła zdrowe cielę.

C) Klášterec nad Orlicí – Lhotka – jest najstarszą osadą, pierwotnie założoną jako samodzielna, a w roku 1713 przyłączoną do Klašterca. Nazwa pochodzi od "lhůty"(jak "wola" – zwolnienie osadników od pańszczyzny) na czas wykarczowania lasu i umożliwienia dalszego osadnictwa.

mapa zelená trasaD) Klášterec nad Orlicí – kościół – jest dość prawdopodobne, że na tym miejscu stał niegdyś klasztor zbudowany w latach 1256 –1279. Był to nieduży klasztor, raczej typu grodziska czy małej twierdzy. Udzielał on schronienia podróżnym przechodzącym tędy po głównym szlaku ze wschodnich Czech przez Pastviny, gdzie rozdzielał się w jedną stronę w kierunku Nekořa przez Jablonné n.O. do Lanškrounu, a w drugą w kierunku obecnego kościoła i dalej przez bagnistą dolinę i rzekę aż do Kłodzka. Kościół jest jednym z najstarszych zabytków pod ochroną państwa. Kilkakrotnie spłonął i był przebudowywany.

E) Pastviny – Vejdove Lipy – te zabytkowe drzewa są najstarszymi w okolicy. znajdują się w pobliżu starego wiejskiego dworu, później gajówki, a obecnie zagrody gospodarczej "U Vejdů". Jedna lípa stoí przy lokalnej drodze, a jej wiek ocenia się na 850 let. Obok niej dożywa prastara, już bardzo spróchniała lipa. Trzecia lipa stała niegdyś na rozdrożu "K Sekyří" w miejscu, gdzie dziś stoi grupa lip (podobno wyrosłych z pierwotnej lipy).

F) Nekoř – zapora z elektrownią – projekt zapory i elektrowni opracował inż. J. Kruliš pod kierownictwem inż. K. Kosky. Od początku budowy w czerwcu 1933 roku aż do jej ukończenia i kolaudacji w roku 1940 nadzór budowlany prowadził inż. J. Kredba. Zaporę realizowało kilka firm budowlanych i montażowych. Jest to ostatnia grawitacyjna, łu-owa zapora z łamanego kamienia w Czechach. Jej maksymalna wysokość to 38,53 m, długość korony 192,7 m. Zapora miała poprawić spływ wody, wykorzystać jej energię w elektrowni szczytowej, uchronić tereny przed powodziami, umożliwić nawadnianie pól i zapewnić dostawy wody.

G) Nekoř – parking U hráze – skrzyżowanie tras (tablica informacyjna).

itinerář zelená trasaH) Pastviny – figura św. Jana Nepomucena – ufundowana przez Jana Hovadę a wystawiona 26. maja 1818 roku. Wokół figury rośnie grupa czterech lip, z których trzy mają ponad 200 lat.

I) Pastviny – dzwonniczka na dolnym końcu wsi – wystawiona była zapewne w latach 1780-1790, aby we wsi, gdzie nie było kościoła, można było dzwonić na trwogę w przypadku pożaru, powodzi czy w czasie wielkiej burzy. Pierwszy dzwon z tej dzwonniczki zarekwirowano dla wojska w roku 1916. Pięć lat później za pieniądze zebrane przez mieszkańców odlano dzwon nowy, który zniknął bez śladu 19 marca 1942 roku. Obecnie stoi obok dzwonniczki krzyż przeniesiony z zatopionej części Pastvin.

J) Pastviny – wiadukt przez zaporę – wiadukt zaprojektował techniczny poradca dr inż. Zdeněk Prokeš, przetarg publiczny na jego realizację wygrał praski budowniczy inż. J. V. Belflík. Budowę uroczyście rozpoczęto 13. czerwca 1932 roku, a ukończono w roku 1934. Po próbach wytrzymałościowych wiadukt oddano do użytku 23. lipca 1936 roku. Želbetowy wiadukt jest mostem łukowym o dwu przęsłach o rozpiętości 50 m a szerokości 6 m. Poziom nawierzni mostu to 478,13 m. n.p.m. Wysokość mostu nad dawnym korytem rzeki wynosi 25 m.

K) Pastviny – mała kapliczka – stoi przy drodze pomiędzy wiaduktem a skrzyżowaniem na Klášterec n. O. przy domu nr 3. Przeniósł ją tutaj, w pierwotnym kształcie, w roku 1936 Emil Lesák. Przedtem stała w zatopionej części wsi u dawnego mostku na potoku Bublačka. W roku 2009 był przeprowadzony jej gruntowny remont.

Powiadomienia!
Cała trasa prowadzi po asfaltowych drogach terenów rekreacyjnych o dużym ruchu samochodowym. Rowerzyści powinni zachować szczególną ostrożność, przede wszystkim na niektórych zakrętach. W miejscach gdzie trasa pokrywa się ze szlakiem turystycznym – piesi mają pierwszeństwo.