Drobečková navigace

O Orlicku > Aktuality > VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKODatum konání:
15.12.2023

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO, KTERÉ SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 15.12.2023 OD 9 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ŽAMBERKU.

1. Zahájení a zpráva o činnosti.
2. Prezentace činnosti firmy ABPLAST Group s.r.o.
3. MAS Orlicko z.s. - informace o činnost.
4. Rozpočtové opatření č. 2, schválení rozpočtu Sdružení obcí Orlicko na rok 2024, schválení střednědobého výhledu na období 2025-2026.
5. Členské příspěvky- změna od 1.1.2024.
6. Vyhlášení dotačního titulu Podpora významných výročí v členských obcích.
7. Projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Sdružení obcí Orlicko z orku 2018 – dodatek ke smlouvám o výpůjčce včetně zahrnutí darování kompostérů.
8. Vyúčtování projektu „Terasa TIC Červenovodské sedlo"
9. Předcházení vzniku odpadů v regionu Sdružení obcí Orlicko- schválení zadávacích podmínek, zajištění předfinancování a dofinancování.
10. Projekt odděleného sběru odpadů – schválení podání žádosti o ! podporu v rámci 59. výzvy Oddělený sběr a svoz, sběrné dvory.
11. Cyklostezka Jablonné-Bystřec - schválení dodatku č.3 ke smlouvě o zpracování PD a inženýrské činnosti s firmou TRANSCONSULT Hradec Králové, schválení smlouvy o právu provedení stavby s Pardubickým krajem, schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Jablonným nad Orlicí.
12. Cyklostezka Šušek – Valdštejn – schválení mimořádných členských příspěvků na zajištění údržby- Žamberk, Dlouhoňovice, Písečná, schválení smluv o poskytnutí veřejnoprávních příspěvků Žampach a Hnátnice.
13. Cykloturistické propojení Cykloturistické propojení Žamberk-Kunvald-Rokytnice v Orlických horách - smlouvy o příspěvcích Žamberk a Rokytnice v Orlických horách, nová smlouvu o zpracování PD a inženýrské činnosti s firmou TRANSCONSULT Hradec Králové, zrušení usnesení VH 4/2023.
14. Cyklostezka Žamberk – ! Líšnice (po sokolovnu) – smlouvy o mimořádných člensk! ch příspěvcích Žamberk, Líšnice.
15. Singltreky Orlicka – vznik nového nástupního místa, další rozvoj tratí.
16. Různé (nákupy energii, termíny jednání VH a SR v roce 2024, schválení přesunu části finančních prostředků z nákladů na oslavy založení Orlicka určených na vybudování informačních tabulí na Červenovodském sedle z roku 2023 do roku 2024, zajištění údržby lyžařských běžeckých tratí – Dodatek ke smlouvě č.2, právní poradenství od 1.1.2024 – uzavření DPP, ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o zřízení služebnosti,.....).